THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT NĂM 2018

64

Trường cao đẳng Công Nghiệp Hóa Chất  nằm trên địa bàn tỉnh phú thọ với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Các ngành kỹ thuật trình độ cao. Hàng năm cung cấp một nguồn nhân lực lao động chất lượng cao. Dựa trên kế hoạch đào tạo năm 2018 trường Cao đẳng Công Nghiệp Hóa Chất tuyển sinh với các chuyên ngành sau.

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018
*******

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất

Mã trường: CCA

Địa chỉ: Khu 4 – Thị trấn Hùng Sơn – Lâm Thao – Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3787.568

Website: https://chc.edu.vn

Email: [email protected]

Ngành nghề đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh  

Hình thức & thời gian tuyển sinh

Cao đẳng Trung cấp

cấp

Công nghệ kỹ thuật hóa học 100      

 

 

 

Xét tuyển

 

Từ tháng 01 đến tháng 12/2018

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 80    
Kế toán 70    
Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí   50  
Công nghệ kỹ thuật cơ khí   50 50
Công nghệ hàn   50 50
Điện công nghiệp và dân dụng   50 50
Tin học ứng dụng   30  
Kế toán doanh nghiệp   50  
Công nghệ hóa vô cơ   50 50
Công nghệ hóa silicat   35  
Công nghệ hóa hữu cơ   35  
Hóa phân tích   50 50