Cập nhật lãi suất ngân hàng Vietinbank mới nhất tháng 10/2019

49

Đầu tháng 10, lãi suất ngân hàng VietinBank chưa được điều chỉnh so với tháng trước đó. Đối với các kì hạn từ 1 tháng trở lên, lãi suất tiền gửi dao động từ 4,5% – 7%/năm.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Vietinbank

Trong 4 ngân hàng thương mại lớn nhất có vốn chủ yếu của Nhà nước có Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank). Ngân hàng có lượng khách hàng lựa chọn gửi tiền rất lớn. Tính đến hết 30/6/2019, số dư tiền gửi khách hàng tại VietinBank đạt 846.860 tỉ đồng, tăng 2,5% so với cuối năm 2018.

Khảo sát biểu lãi suất tiết kiệm thường mới nhất đầu tháng 10 của VietinBank, lãi suất các kì hạn tiền gửi từ 1 tháng trở lên dao động từ 4,5% – 7%/năm.

Theo đó, 7%/năm là mức lãi suất huy động cao nhất của ngân hàng áp dụng cho các khoản tiền gửi có kì hạn 12 tháng là trên 36 tháng đối với phân khúc khách hàng cá nhân.

Đối với kì hạn từ 1 đến dưới 3 tháng lãi suất ngân hàng Vietinbank ấn định lãi suất là 4,5%/năm; lãi suất kì hạn từ 3 đến dưới 6 tháng là 5%/năm; kì hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng có lãi suất 5,5%/năm;…

Ngoài ra với các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên, Vietinbank có mức lãi suất ngân hàng đồng loạt ấn định ở trên mốc 6,6%/năm. Cụ thể, lãi suất các khoản tiền gửi kì hạn trên 12 tháng – dưới 18 tháng là 6,6%/năm; từ 18 – dưới 24 tháng là 6,7%năm; còn từ 24 – dưới 36 tháng là 6,8%/năm; và cuối cùng kì hạn 36 tháng là 6,9%/năm.

VietinBank áp dụng lãi suất là 0,1%/năm đối với loại tiền gửi tiết kiệm không kì hạn, các khoản có kì hạn tiết kiệm dưới 1 tháng được áp dụng mức lãi suất là 0,5%/năm.

So sánh lãi suất tiền gửi của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp có thể nhận thấy nhiều sự khác biệt. Với tài khoản tiền gửi thanh toán, lãi suất áp dụng cao hơn là 0,2%/năm.

Đối với các kì hạn khác, lãi suất huy động cùng kì hạn dành cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp đều thấp hơn so với khách hàng cá nhân là 0,2 điểm % – 0,6 điểm %. Mức lãi suất chênh lệch lớn nhất là tại kì hạn 12 tháng, với phân khúc khách hàng doanh nghiệp là 6,4%/năm trong khi đối với khách hàng cá nhân là 7%/năm.

Ngoài tiền VND, VietinBank cũng huy động tiền gửi USD (lãi suất 0%/năm) và EUR (lãi suất từ 0,1 – 0,2%/năm)

Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank tại Sở giao dịch ngày 1/10/2019

Kì hạn Trần lãi suất huy động (%/năm)
Khách hàng Cá nhân Khách hàng Tổ chức
VND EUR VND EUR
Không kì hạn 0,1 0 0,2 0
Dưới 1 tháng 0,5  – 0,3  –
Từ 1 – dưới 2 tháng 4,5 0,1 4,3 0,1
 Từ 2  – dưới 3 tháng 4,5 0,1 4,3 0,1
 Từ 3 – dưới 4 tháng 5 0,1 4,8 0,1
 Từ 4 – dưới 5 tháng 5 0,1 4,8 0,1
 Từ 5 – dưới 6 tháng 5 0,1 4,8 0,1
 Từ 6 – dưới 7 tháng 5,5 0,1 5,3 0,1
 Từ 7 – dưới 8 tháng 5,5 0,1 5,3 0,1
 Từ 8 – dưới 9 tháng 5,5 0,1 5,3 0,1
 Từ 9 – dưới 10 tháng 5,5 0,1 5,5 0,1
 Từ 10 – dưới 11 tháng 5,5 0,1 5,5 0,1
 Từ 11 – dưới 12 tháng 5,5 0,1 5,5 0,1
12 tháng 7 0,2 6,4 0,2
 Trên 12 – dưới 18 tháng 6,6 0,2 6,4 0,2
 Từ 18 – dưới 24 tháng 6,7 0,2 6,5 0,2
 Từ 24 – dưới 36 tháng 6,8 0,2 6,5 0,2
36 tháng 6,9 0,2 6,5 0,2
Trên 36 tháng 7 0,2 7 0,2

Nguồn: Website VietinBank

Nguồn: Vietnambiz