Chính phủ họp về cấp giấy phép kinh doanh cho Bamboo Airways

51

Hãng hàng không Bamboo Airways có thể sẽ được cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng không trong thời gian sắp tới. Bằng chứng là văn phòng chính phủ đã tập họp nhiều cơ quan và bộ liên quan nhằm xem xét vấn đề này.

Theo công văn của văn phòng chính phủ về việc cấp phép vận chuyển hàng không cho Bamboo Airways, các bộ và ban ngành liên quan sẽ họp vào ngày 8/11 năm nay tại Trụ sở chính phủ. Cuộc họp này sẽ do thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Các đơn vị sẽ có mặt tại buổi họp bàn về việc cấp phép kinh doanh cho Bamboo Airways gồm Ngân hàng nhà nước, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, các Bộ Giao thông vận tải, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Tư Pháp, Tài nguyên và môi trường, Tài chính, Công an, Thông tin và truyền thông.

Bamboo Airways vẫn chưa được cấp phép kinh doanh vận tải hàng không
Bamboo Airways vẫn chưa được cấp phép kinh doanh vận tải hàng không

Các đơn vị được thông báo cần phải đăng ký đại biểu dự họp trước 14h ngày 7/11 để Văn phòng chính phủ tổng hợp lại danh sách từ đó báo cáo lên thủ tướng chính phủ.

Trước đó, Bộ giao thông vận tải đã gửi công văn lên văn phòng chính phủ với đề nghị được cấp giấy phép kinh doanh vận chuyện hàng không với hãng hàng không Bamboo Airways. Đây là công ty con của Công ty cổ phần tập đoàn FLC với lĩnh vực kinh doanh là vận chuyển hàng không. Tuy dự kiến cất cánh vào đầu tháng 10 năm 2018 tuy nhiên đến nay hãng vẫn chưa được thủ tướng thông qua quyết định cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không.

Để thủ tướng có thể xem xét và quyết định cấp giấy phép, văn phòng chính phủ đã có văn bản gửi các bộ ngành liên quan như: Bộ kế hoạch đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, An ninh, xây dựng, thông tin truyền thông. Trong cuộc họp, các cơ quan này sẽ đưa ra ý kiến của mình về văn bản số 9130 của Bộ giao thông vận tải trước ngày 26/10.

Trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 được tổ chức vào ngày 3/11 vừa qua, Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng chính phủ – ông Mai Tiến Dũng cho biết văn phòng chính phủ cho biết văn phòng chính phủ đang rất rất cẩn trọng để lấy ý kiến các bộ ngành liên quan. Sau khi tổng hợp ý kiến, chính phủ mới quyết định thông qua yêu cầu cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không đối với Bamboo Airways hay không.

Các ý kiến của các đơn vị liên quan sẽ được văn phòng chính phủ tổng hợp lại và báo cáo lên thủ tướng. Sau khi xem xét cẩn trọng các bên, thủ tướng sẽ quyết định có cấp phép cho Bamboo hay không. Chính phủ cũng yêu cầu Bộ giao thông vận tải yêu cầu giải trình rõ một số vấn đề và mọi giải trình này sẽ được trình Thủ tướng chính phủ vào một phiên họp gần nhất.

Xem thêm: >> Hành trình cất cánh đầy gập ghềnh của Bamboo Airways