Tổng giám đốc tập đoàn FLC làm chủ tịch Chứng khoán Artext

49

Giám đốc tập đoàn FLC – bà Hương Trần Kiều Dung mới đây đã được bầu làm chủ tịch Chứng khoán Artex, chỉ sau khi được bầu vào HĐQT vài ngày.

Ngày 29/11, chủ tịch Hội đồng quản trị chứng khoán Artex – ông Nguyễn Thanh Bình và bà Nguyễn Thị Thanh Thanh – Ủy viên Công ty cổ phần Chứng khoán Artex cơ đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị. Cũng trong cùng ngày 29/11, bà Hương Trần Kiều Dung được bầu làm chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho ông Nguyễn Thanh Bình.

Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC kiêm chủ tịch chứng khoán Artex Hương Trần Kiều Dung
Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC kiêm chủ tịch chứng khoán Artex Hương Trần Kiều Dung

Bà Dung hiện tại đảm nhiệm cả 2 chức vụ là Tổng Giám Đốc tập đoàn FLC kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Artex. Ngày 26/11, bà Dung cùng với 2 người khác là ông Lê Bá Nguyên và bà Trịnh Thị Thúy Nga được đại hội cổ đông của công ty chứng khoán này bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Lê Bá Nguyên là một trong những thành viên của Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, bà Trịnh Thị Thúy Nga cũng là một trong những thành viên của hội đồng quản trị tập đoàn FLC và là em gái của ông Trịnh Văn Quyết – chủ tịch tập đoàn FLC.

Cùng với việc bổ nhiệm bà Hương Trần Kiều Dung làm chủ tịch chứng khoán Artex – bà Nga cũng được bầu làm Phó tổng Giám đốc công ty chứng khoán này vào ngày 30/9. Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Bình không chỉ xin thôi chức vụ tại công ty chứng khoán Artex mà còn xin thôi chức vụ tại Công ty cổ phần Liên doanh đầu tư quốc tế KLF mà ông đang giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị. Người thay thế ông Bình là bà Nguyễn Bình Phương – Phó tổng giám đốc tập đoàn FLC kiêm Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Cán bộ tập đoàn FLC nắm giữ hầu hết các chức vụ

Như vậy, việc thay đổi nhân sự cấp cao tại công ty chứng khoán đã cho thấy phần lớn nhân sự cấp cao tại tập đoàn FLC đang nắm gần hết các vị trí chủ chốt trong công ty chứng khoán Artex và công ty cổ phần xây dựng FLC Faros.

Trong quý III năm nay, công ty cổ phần chứng khoán Artex thu về 14.9 tỉ đồng, so với cùng kì năm trước, con số này đã giảm khoảng 45%. Doanh thu giảm cũng là một phần nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế giảm 45% chỉ còn khoảng 8 tỉ đồng. Theo công ty, lợi nhuận đi xuống trong quý III năm 2018 là do doanh thu môi giới bị giảm mà nguyên nhân sâu xa là do “tình hình thịt rường chung”. Lũy kế 9 tháng đầu năm của Artex đạt 30.7 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 30.3 tỉ đồng. Đến hết 9 tháng nhưng công ty này chỉ đạt 33.5% kế hoạch của cả năm.

Xem thêm: >> Bamboo Airways thuê máy bay với giá 2.900 tỉ đồng