VietBank phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ – chuẩn bị lên sàn UPCoM

47

Vừa mới đây, ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa có công bố về nghị quyết bổ sung, sửa đổi kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ của kế hoạch ngân hàng này đề ra từ trước.

Bên cạnh đó, nghị quyết này cũng có thông tin về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình chọn lựa cho người lao động (tức cổ phiếu ESOP).

ngân hàng Vietbank

Chi tiết, Ngân hàng VietBank thông qua việc phát hành hơn 9,7 triệu cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động và hành gần 91 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Điều này có nghĩa ngân hàng này sẽ tăng vốn điều lệ lên mốc mới là hơn 4.256 tỷ đồng tương ứng tăng lên thêm 1.007 tỷ đồng.

 

Dựa trên giá trị sổ sách của ngân hàng này tại ngày ngày 31/12/2017 là 10.247 đồng/cổ phiếu, dự kiến giá chào bán số cổ phiếu này đều là 10.000 đồng/cổ phiếu.

 

Đối với phương thức phát hành, người lao động được ủy quyền và các cổ đông hiện hữu được nhận thêm cổ phiếu phát hành mới nhất của VietBank được quyền nhận số cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ phân phối là 100:28 (tương ứng với việc mỗi người sở hữu 100 cổ phiếu thì được quyền mua thêm 28 cổ phiếu).

 

Đối với các cổ đông hiện hữu được mua cổ phiếu đợt phát hành này thì sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng về thời gian, bên cạnh đó còn được phép chuyển nhượng quyền mua.

Về yêu cầu đối với đối tượng được quyền mua cổ phiếu ESOP, người mua phải có thời gian công tác tại ngân hàng VietBank ít nhất 1 năm trở lên, không bị kỷ luật và không có đơn thôi việc (Đối với các đối tượng ngoại lệ thì phải được Hội đồng quản trị phê duyệt). Ngoài ra đối tượng này phải chịu thời hạn 2 năm kể từ ngày phát hành hạn chế chuyển nhượng.

Theo công bố của ngân hng VietBank thì ngay trong năm 2018, đợt phát hành này sẽ hoàn thành.

Phía ngân hàng VietBank cho biết,  Đợt chào bán này sẽ thu về 1.700 tỷ đồng và sẽ dùng toàn bộ cho việc đầu tư tài sản để phát triển mở rộng mạng lưới hoạt động, sinh lợ cho hoạt động dịch vụ của ngân hàng, bên cạnh đó cũng để đầu tư vào tỷ lệ đầu tư tài sản cố định.

Tại Nghị quyết lần này mới công bố của VietBank. Hội đồng quản trị cũng cho biết ngân hàng đã đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và chuẩn bị lên sàn với mã chứng khoán  VBB.

Bên cạnh đó, VietBank gửi hồ so đăng ký giao dịch chứng khoán Hà Nội, cụ thể là sàn UPCoM, hiện nay để được chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán, ngân hàng này đang hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Ngoài ra, để sớm đưa cổ phiếu vào giao dịch chính thức, ngân hàng này đã tiến hành nộp Hồ sơ đăng ký giao dịch cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, dự kiến cổ phiếu của ngân hàng này sẽ chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM.

Xem thêm: >> Tin tức chứng khoán

Về kế hoạch kinh doanh năm 2018, Ngân hàng đặt mục tiêu lãi trước thuế với mức tối thiểu là 97 tỷ đồng, trong khi đó kế hoạch lãi trước thuế đặt mục tiêu đạt 300 tỷ đồng. Phấn đấu đạt 32% tín dụng với mức tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt mức tối thiểu là 11%, phấn đấu đạt 32%. Tổng tài sản phấn đấu tăng 30% với mức tăng tối thiểu 16%.