Vốn điều lệ Thế giới di động sắp vượt 4300 tỉ đồng

33

Với số vốn điều lệ tăng lên con số 4300 tỉ đồng, Thế giới di động dự kiến phát hành gần 108 triệu cổ tức với tỉ lệ 3:1. Nguồn vốn điều lệ này được lấy từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Công ty cổ phần Thế giới di động mới đây đã thông báo hạn đăng ký để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu là ngày 20/11. Sau khi phát hành cổ phiếu, số vốn điều lệ của công ty này có thể tăng lên 4300 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính năm 2017, lợi nhuận được giữ lại của công ty là 2699 tỉ đồng, có sự tăng khá mạnh so với đầu năm. Nếu so với thời điểm tháng 1 năm 2017, lợi nhuận tăng 19%. Đến năm 2018, Thế giới di động có kết quả kinh doanh khả quan hơn khi đạt doanh thu thuần 65.478 tỉ đồng. So với cùng kì năm 2017, số doanh thu này tăng đến 37%. Nếu tính riêng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, số tiền lãi là 2.178 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kì năm ngoái và đạt 84% kế hoạch của cả năm.

Chỉ tính riêng trong quý III năm nay, Thế giới di động ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu theo ngành hàng so với cùng kì năm 2017 là 79% cho các sản phẩm điện máy, điện thoại tăng 19% cùng với máy tính bảng, máy tính xách tay và 235% cho nhóm thực phẩm và hành tiêu dùng. Đây cũng là nhóm sản phẩm có tốc độ tăng trưởng cao nhất.

Tốc độ tăng trưởng của nhóm cửa hàng mở trước 1/1/2017 chung với chuỗi cửa hàng Điện máy xanh đạt khoảng 12% so với cùng kì năm 2017. Đây chỉ là tốc độ tăng trưởng của riêng 9 tháng đầu năm nay. Một số cửa hàng điện thoại của Thế giới đi dộng cũng bị chuyển thành cửa hàng Điện máy xanh mini.

Vốn điều lệ của Thế giới di động dự kiến tăng lên 4300 tỉ đồng
Vốn điều lệ của Thế giới di động dự kiến tăng lên 4300 tỉ đồng

Tính đến hết tháng 9 năm 2018, tổng tài sản của công ty đạt 25.546 tỉ đồng trong đó số tiền mặt và tiền gửi tăng lên đáng kể, Hiện tại con số này là 7.730 tỉ đồng. So với đầu năm nó đã tăng 68%. Tuy nhiên số lượng hàng tồn kho cũng tương đương với 52% tổng tài sản của cả công ty với giá trị khoảng 13.300 tỉ đồng.

Nợ mà Thế giới di động phải trả là 17.384 tỉ đồng, gấp 2.1 lần vốn chủ. Theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp thì Thế giới di động đã vay khoảng 24.789 tỉ đồng trong thời gian 9 tháng đầu năm, có xu hướng tăng khoảng 22% so với cùng kì năm 2017. Tuy nhiên, hãng cũng thanh toán số nợ gốc vay 22.953 tỉ đồng.

Thế giới di động dự kiến phát hành 108 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 3:1.

Xem thêm: >> Chủ tịch Thế giới di động chia sẻ về văn hóa công ty